Gói MAX100 - 1 Tháng

 • Data tốc độ cao: 5.8 GB
 • Cước phí: 100.000đ
 • Không giới hạn dung lượng (miễn phí vượt gói)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Khuyến mại: 15% (KH được hoàn lại 15,000 VNĐ vào TK chính trong 48h)
 • Cước đầu số 1543: miễn phí
 • Lưu ý: gói MAX100 dùng được cho cả sim 3G/4G

Gói MAX100 Vina 

Soan: TR5 MAX100 gửi 1543

(Lưu ý: Quý khách cần hủy gói cước 3G/4G đang sử dụng (gói MAX70, gói BIG70...) mới có thể đăng ký thành công gói MAX100 Vina)

Các cú pháp hỗ trợ sử dụng gói cước MAX100 Vina:

- Kiểm tra dung lượng Data gói cước MAX100 Vina, soạn: DATA gửi 888.

- Hủy gói cước, soạn: HUY MAX100 gửi 888.

(Cước tin nhắn gửi 888, 1543: Miễn phí)

Gói cước liên quan
Gói D2 - 1 Ngày 10.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 2 GB
 • Cước phí: 10.000đ
 • Hết dung lượng: tiếp tục sử dụng ở tốc độ thường
 • Thời hạn sử dụng: sử dụng trong 24h
 • Khuyến mại: 15% giá trị gói cước vào TKC khi Khách hàng đăng ký lần đầu thành công.  
 • Lưu ý: gói D2 dùng được cho cả sim 3G và 4G

Soạn: TR5 D2 gửi 1543

Đăng ký ngay
Gói D3 - 3 Ngày 15.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Giá cước: 15.000VNĐ
 • Thời hạn sử dụng: 03 ngày
 • Dùng hết lưu lượng 4.5 GB, quay lại sử dụng phần lưu lượng của gói data đã đăng ký trước đó.
 • Cước đầu số 1543: miễn phí
 • Lưu ý: gói D3 dùng được cho cả sim 3G/4G

Soạn: TR5 D3 gửi 1543

Đăng ký ngay
Gói DT30 - 7 Ngày 30.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 7 GB
 • Giá cước: 30.000 VNĐ
 • Thời hạn sử dụng: 7 ngày
 • Hết data ngừng truy cập
 • Cước đầu số 1543: miễn phí
 • Lưu ý: gói DT30 dùng được cho cả sim 3G và 4G

Soạn: TR5 DT30 gửi 1543

Đăng ký ngay
Gói BIG90 - 1 Tháng 90.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 10.5 GB
 • Vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Cước phí: 90.000đ
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Hết data ngừng truy cập
 • Khuyến mại: 15% (KH được hoàn lại 13,500 VNĐ vào TKC trong 48h)
 • Cước đầu số 1543: miễn phí
 • Lưu ý: gói BIG90 dùng được cho cả sim 3G và 4G

Soạn: TR5 BIG90 gửi 1543

Đăng ký ngay
GÓI BIG120 - 1 Tháng 120.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 18 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Cước phí: 120.000đ
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Hết data ngừng truy cập.
 • Khuyến mại: 15% (KH được hoàn lại 18,000 VNĐ vào TKC trong 48h)
 • Cước đầu số 1543: miễn phí

Soạn: TR5 BIG120 gửi 1543

Đăng ký ngay
Gói BIG200 - 1 Tháng 200.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 33 GB
 • Vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Cước phí: 200.000đ / 1 lần ĐK
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Hết data ngừng truy cập
 • Khuyến mại: 15% (KH được hoàn lại  vào TKC trong 48h)
 • Cước đầu số 1543: miễn phí
 • Lưu ý: gói BIG200 dùng được cho cả sim 3G và 4G

Soạn: TR5 BIG200 gửi 1543

Đăng ký ngay
Gói MAX100 - 1 Tháng 100.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 5.8 GB
 • Cước phí: 100.000đ
 • Không giới hạn dung lượng (miễn phí vượt gói)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Khuyến mại: 15% (KH được hoàn lại 15,000 VNĐ vào TK chính trong 48h)
 • Cước đầu số 1543: miễn phí
 • Lưu ý: gói MAX100 dùng được cho cả sim 3G/4G

Soạn: TR5 MAX100 gửi 1543

Đăng ký ngay
GÓI MAX200 - 1 Tháng 200.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 15 GB
 • Cước phí: 200.000đ
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Cước đầu số 1543: miễn phí

Soạn: TR5 MAX200 gửi 1543

Đăng ký ngay
Gói MAX300 - 1 Tháng 300.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 45 GB
 • Cước phí: 300.000đ
 • Vượt lưu lượng: miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Cước đầu số 1543: miễn phí
 • Lưu ý: gói MAX300 dùng được cho cả sim 3G và 4G

Soạn: TR5 MAX300 gửi 1543

Đăng ký ngay
Gói D60G - 1 Tháng 120.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 60 GB
 • Giá cước: 120.000VNĐ
 • Hạ băng thông truy cập khi hết data tốc độ cao
 • Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng
 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Cước đầu số 1543: miễn phí
 • Lưu ý: gói cước D60G chỉ dành cho thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mãi hoặc nằm trong danh sách được đăng ký của nhà mạng

Soạn: TR5 D60G gửi 1543

Đăng ký ngay
Gói B99 - 1 Tháng 99.000 VNĐ
 • Khuyến mại: các cuộc gọi nội mạng< 10 phút + 30 phút ngoai mạng,30 SMS nội mạng
 • Tặng 600MB và miễn phí truy cập vượt gói
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Khuyến mại: KH được hoàn lại 10K TKC trong 48h

Soạn: TR5 B99 gửi 1543

Đăng ký ngay
GÓI BIG300 - 1 Tháng 300.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 54 GB
 • Vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Cước phí: 300.000đ / 1 lần ĐK
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Hết data ngừng truy cập
 • Khuyến mại: 15% (KH được hoàn lại  vào TKC trong 48h)
 • Cước đầu số 1543: miễn phí
 • Lưu ý: gói BIG300 dùng được cho cả sim 3G và 4G

Soạn: TR5 BIG300 gửi 1543

Đăng ký ngay